verstandelijke beperking Vrouwen Mannen Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiek


Behandelinformatie voor mensen met een verstandelijke beperking (alle leeftijden va 18 jaar)

Binnen onze instelling wordt sinds 1984 gespecialiseerde ambulante hulp verleend aan slachtoffers van seksueel geweld.
Cliënten kunnen worden verwezen in verband met actuele seksueel misbruiksituaties, als ook voor verwerking van ervaringen uit het verleden.

Indien er sprake is of vermoedens zijn van seksueel misbruik bij pupillen binnen uw instelling.
Bij signalen van seksueel misbruik betreffende één van uw pupillen, bieden wij de mogelijkheid onze gespecialiseerde kennis in te zetten ter ondersteuning van de pupillen in verband met het verwerken van het misbruik.
Tevens bieden wij ondersteuning op pedagogisch gebied aan groepsbegeleiders.

Hulp wordt geboden bij klachten van ernstige psychische, emotionele, lichamelijke aard o.a.: anorexia, suïcidaliteit, automultilatie, depressiviteit en psychosomatische klachten.

Aanbod behandeling
- Opbouw van een vertrouwensrelatie.
- Verwerking aangepast aan niveau van de cliënt.
- Omgaan met seksualiteit.
- Grenzen.
- Seksuele identiteit.
- Emoties rondom het misbruik, zoals woede naar de dader, pijn, angst, schaamte, schuldgevoel etc.
- Relaties o.a. groepsgenoten/leiding/familie.
- Assertiviteit.
- Verantwoordelijkheid neerleggen bij dader.
- Verantwoordelijkheid van eventueel eigen dadergedrag bespreken.

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van o.a. creatieve therapie, speltherapie, lichaamsgerichte therapie.

Tevens kunnen cliënten worden begeleid bij eventuele aangifte en/of confrontatiegesprekken.

Belangrijk hierbij is dat het de keuze van de cliënt is en het in haar/zijn belang.

Bij telefonische aanmelding zal met de melder eerst een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden, zo mogelijk in dezelfde week. Aan de hand van het intakeverslag wordt de cliënt geplaatst bij één van de therapeuten.

Aanmelding
Aanmelden kan via verwijzing of via aanmelding door de ouders/verzorgers zelf.
Dit kan op maandag tm woensdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Via de secretaresse zal om algemene gegevens gevraagd worden. Een afspraak voor intake kan direct gemaakt worden, zodat deze op korte termijn kan plaatsvinden. Na de intake zal zo spoedig mogelijk de therapie worden opgestart in overleg met de cliënt. Een therapiesessie duurt  ongeveer 50 minuten.

Wilt u contact of informatie over onze therapiemogelijkheden, klik dan boven aan de pagina op 'contact'.

Terug naar boven


© 2018 - Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland