verstandelijke beperking Vrouwen Mannen Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiek


Informatie voor Partners.

Binnen onze instelling wordt sinds 1984 gespecialiseerde hulp verleend aan slachtoffers van seksueel geweld. 

Wat betekent dit voor de partners? Het weten dat je partner seksueel misbruikt is geweest, roept veelal gevoelens op van machteloosheid, woede en verdriet.

In het geval het misbruik binnen het gezin/familieverband heeft plaatsgevonden betekent dit voor de betrokkenen, buiten de hierboven genoemde emoties, vaak dat er sprake is van loyaliteitsproblematiek.
Tevens kunnen schuld-en schaamtegevoelens, maar ook de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren zonder dat men dit opmerkte, naar boven komen.
Al deze zaken kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor alle betrokkenen.
Het bespreekbaar maken van de problematiek en het ervaren van de emoties kunnen er mede voor zorgen dat de relaties niet verder verstoord worden.

Partners kunnen worden verwezen of op eigen initiatief verzoeken om ondersteunende gesprekken.

In overleg met de betreffende perso(o)n(en) wordt bekeken of deze gesprekken gevoerd kunnen worden met de behandelende therapeut.


   Ondersteunende gesprekken worden geboden bij:
    - problematiek op pedagogisch gebied.
    - Verwerking eigen emoties.
    - Begeleiding gezin indien dader gezinslid is.
    - Begeleiding gezin in het algemeen.
    - Begeleiding/ondersteuning school of huisarts.
    - Begeleiding naar instanties.
    - Begeleiding bij eventuele aangiften.
    - Begeleiding bij aanvraag vergoeding Schadefonds geweldsmisdrijven.
    - Informatie omtrent vergoedingsmogelijkheden voor therapie/ondersteuning.
    - Overleg indien gewenst met werkgever/Arbo.

   

Partners
- Ondersteunende gestrekken in verband met relatieproblematiek.
- Gesprekken met partners in verband met verwerking eigen emoties.

In gezamenlijk overleg zal bekeken worden wat de frequentie van deze hulpverlening moet zijn.

Aanmelding
Aanmelden kan via verwijzing of via aanmelding door de ouders/verzorgers of uzelf.
Dit kan elke Maandag, Dinsdag en Woensdag, van 9.00 tot 11.00 uur.
Via de secretaresse zal om algemene gegevens gevraagd worden. Een afspraak voor intake kan direct gemaakt worden, zodat deze op korte termijn kan plaatsvinden. Na de intake zal binnen twee weken de therapie opgestart worden in overleg met de cliënt. Een therapiesessie duurt  ongeveer 50 minuten.

Wilt u contact of informatie over onze therapie- en begeleidingsmogelijkheden, klik dan boven aan de pagina op 'contact'.

Terug naar boven


© 2018 - Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland