verstandelijke beperking Vrouwen Mannen Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiekInformatie voor Mannen

Binnen onze instelling wordt sinds 1984 gespecialiseerde hulp verleend aan slachtoffers van seksueel geweld. Cliënten kunnen zich aanmelden in verband met actuele seksueel misbruiksituaties, als ook voor verwerking van ervaringen uit het verleden.
De geboden hulp bestaat uit individuele therapie die gegeven wordt in wekelijkse sessies van 50 minuten.

Gevolgen
De laatste jaren komen, gelukkig steeds meer, mannen met hun seksueel misbruik ervaringen naar buiten.

Dit kan actueel misbruik betreffen of ervaringen uit het verleden. Voor mannen zijn deze ervaringen even traumatisch als voor vrouwen.

Veel jongens worden op het moment van misbruik, overspoeld door allerlei emoties als angst, schaamte en later (seksuele) identiteitsproblematiek.

Als volwassen man blijft men ook zitten met gevoelens als schuld, schaamte en verantwoordelijkheid. Het niet verwerken van de seksueel misbruikervaringen kan leiden tot gevoelens van depressiviteit, woede, verdriet, overmatig drankgebruik, onbeheerste agressieve gevoelens, soms met ernstige psychische problemen/gevolgen.

Al deze gevoelens maken dat men er niet mee naar buiten durft te komen. Zo blijft deze ervaring onverwerkt en zal van invloed kunnen zijn op het dagelijks functioneren.


Hulpverlening
Voor iedereen is de uitwerking van bepaalde gebeurtenissen anders. Om deze ervaringen een plaats te geven is het nodig ruimte te bieden aan de emoties rondom de ervaringen.
Belangrijk hierbij is erkenning en herkenning van de ervaring. Dit delen met een naaste is vaak emotioneel bedreigend of belastend voor beide partijen.
Onze instelling kan ondersteuning bieden bij het verwerkingsproces. Dit gebeurt door individuele therapie, waarin ruimte is voor het ervaren/verwerken van emoties behorende bij het trauma.
Een mogelijkheid binnen de begeleiding is ondersteuning bij een eventuele aangifte.
Relatie- en partnergesprekken kunnen eveneens deel uitmaken van de therapie.

Disciplines (alleen vrouwelijke hulpverleners)
- Integratief trauma therapeut.
- Maatschappelijk werkenden.
- Psycho Sociale Hulpverleners.

Aanmelding
Aanmelden kan via verwijzing of via aanmelding door de ouders/verzorgers of uzelf.
Dit kan elke Maandag, Dinsdag en Woensdag, van 9.00 tot 11.00 uur.
Via de secretaresse zal om algemene gegevens gevraagd worden. Een afspraak voor intake kan direct gemaakt worden, zodat deze op korte termijn kan plaatsvinden. Na de intake zal binnen twee weken de therapie opgestart worden in overleg met de cliënt. Een therapiesessie duurt  ongeveer 50 minuten.

Wilt u contact of informatie over onze therapiemogelijkheden, klik dan boven aan de pagina op 'contact'.

Terug naar boven


© 2018 - Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland