verstandelijke beperking Vrouwen Mannen Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiek


Mensen met Dissociatieproblematiek

Binnen onze instelling wordt sinds 1984 gespecialiseerde hulp verleend aan slachtoffers van seksueel geweld. Cliënten kunnen zich aanmelden in verband met actuele seksueel misbruiksituaties, als ook voor verwerking van ervaringen uit het verleden.  Eén van de gevolgen van seksueel misbruik in de vroegste kinderjaren is dissociatieproblematiek.
De geboden hulp bestaat uit individuele therapie die gegeven wordt in wekelijkse sessies van 50 minuten.

Wat is dissociatie

Dissociatie is een verdedigingsmechanisme tegen een traumatische gebeurtenis. Karakteriserend is geheugenverlies en het gevoel buiten jezelf en de omgeving te staan. DIS (Dissiociatieve Identiteits Stoornis) ontstaat als gevolg van gebeurtenissen die voor het kind zo ondragelijk zijn dat het zich opdeelt en anderen (alters) deze gebeurtenissen laat ondergaan.
Meestal vindt de eerste splitsing voor het 5e levensjaar plaats.
Dissociatie gebeurt altijd onbewust. Het kind gaat tijdens een voor hem/haar traumatische gebeurtenis weg uit het hoofd en het lichaam. Het gaat dan naar een fijnere fantasiewereld (gehele dissociatie) of 'vliegt weg' en kijkt dan vanaf een afstandje toe (gedeeltelijke dissociatie). Hierna herinnert het kind zich niets of slechts fragmenten van het trauma, terwijl het in de tussentijd wel gefunctioneerd heeft. Onbewust heeft het kind een persoonlijkheidsdeel gecreëerd/afgesplitst dat kon functioneren tijdens het trauma. Zo'n persoonlijkheidsdeel wordt ook wel alter genoemd. Naarmate de traumatisering blijft voortduren, ontwikkelen de alters zich tot complete andere persoonlijkheden met eigen voorkeuren, vaardigheden en eigen-aardigheden.

Onder de noemer dissociatieproblematiek valt een heleboel, van lichte dissociatie tot DIS.

Men onderscheid twee hoofdvormen van dissociatie:

Enkelvoudige dissociatie:
 • lichte hypnose, trance.
 • verdiepte concentratie en trance.
 • acute PTSS. (post traumatische stress stoornis). treedt op na acuut, éénmalig trauma.
 • chronische (complexe) PTSS. treedt op na langdurige, regelmatige traumatisering.
 • depersonalisatie en derealisatie. vervreemding van zichzelf, vervreemding van zijn omgeving.
Meervoudige dissociatie:
 • dissociatieve amnesie. periodes van onvermogen om zich belangrijke persoonlijke informatie te herinneren, verwarring, meestal van traumatische oorsprong.
 • fugues. identiteitsverwarring, verlies van identiteit, een aangenomen nieuwe identiteit.
 • DSNAO (dissociatieve stoornis niet anders omschreven). persoonsdelen maar geen alters.
 • DIS. 2 of meerdere verschillende persoonsdelen/alters, waarbij elke alter een eigen karakter, achtergrond en geheugen heeft.
(mogelijke) Symptomen:
 • Stemmen horen.
 • Depressiviteit.
 • Stemmingswisselingen, switchen.
 • Suïcidale neigingen.
 • Slaap stoornissen (slapeloosheid, nachtmerries, slaap wandelen).
 • Paniek aanvallen.
 • Angsten, fobieën.
 • Flashbacks, herbelevingen.
 • Alcohol en Drugs misbruik.
 • Dwanggedachten, rituelen.
 • Symptomen die lijken op een psychose.
 • Eetstoornissen.
 • Hoofdpijnen.
 • Geheugenverlies, tijd kwijt zijn, 'gaten' in het geheugen.
 • Trances, uittredingservaringen.
 • Zelfvervolging en zelfsabotage, zelfbeschadiging.
 • Verschillende lichamelijke reacties op medicatie.
Behandelingsmogelijkheden
 • Individuele behandeling van:
 • Jongeren va 18 jaar.
 • Vrouwen.
 • Mannen.
 • Mensen met een verstandelijke beperking.
 • Daders (mits met eigen seksueel geweldservaring).
 • Partnergesprekken.
 • DIS-cliënten.

 

Het CPH biedt gespecialiseerde individuele en (mogelijk) langdurige hulp vanuit integratieve psychotherapeutische invalshoek. De grondgedachte hierbij is maatwerk. Omdat iedere DIS-cliënt anders is en te maken kan hebben met diverse problemen, is er de noodzaak voor een op maat toegesneden therapie aanwezig. Het doel zal meestal zijn: samenwerking tussen de verschillende alters en traumaverwerking

Disciplines (alleen vrouwelijke hulpverleners)
- Integratief trauma therapeut.
- Maatschappelijk werkenden.
- Psychosociale Hulpverleners.

Aanmelding
Aanmelden kan via verwijzing of via aanmelding door uzelf.
Dit kan elke Maandag, Dinsdag en Woensdag, van 9.00 tot 11.00 uur.
Via de secretaresse zal om algemene gegevens gevraagd worden. Een afspraak voor een intake kan direct gemaakt worden, zodat deze op korte termijn kan plaatsvinden. Na de intake zal binnen twee weken de therapie opgestart worden in overleg met de cliënt. Een therapiesessie duurt  ongeveer 50 minuten.

Wilt u contact of informatie over onze therapiemogelijkheden, klik dan boven aan de pagina op 'contact'.


Terug naar boven
© 2018 - Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland